Klätterväxt

Från Plantae

En klätterväxt, klängväxt eller slingerväxt stödjer sig mot något eftersom den inte kan hålla sig upprätt av egen kraft.