Habitat

Från Plantae

Habitat är en miljö som är lämplig för en art att leva i. Lämpligheten beror på sådana faktorer som temperatur, nederbörd, jordtyp och vilka andra arter som finns där, både växter och djur.