Blomställning

Från Plantae

Blommor kan sitta ensamma men också samlade. Samlingarna kallas blomställningar och beroende på utseende har de olika beteckningar: