Botaniker

Från Plantae

En botaniker är en person som i sitt yrke arbetar med botanik. Ibland kan man se ordet botanist men då avser man ofta en person som har botanik som hobby.

Referenser