Rödlista

Från Plantae
(Omdirigerad från IUCN)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

IUCN, International Union for Conservation of Nature (Internationella naturvårdsunionen), är en internationell organisation vars uppdrag är att hjälpa världen att finna lösningar på miljö- och utvecklingsproblem. En del i det är den så kallade Rödlistan, The IUCN Red List of Threatened Species, som identifierar och dokumenterar djur- och växtarters risk att dö ut.

I Sverige upprätthåller ArtDatabanken en svensk rödlista som bygger på IUCN:s kriterier för bedömning av arter. Alla nationella rödlistor ska använda de engelska förkortningarna för kategorierna.

Kategorier

Kategori Betydelse Svenska Definition
Status none NE.svg NE Not Evaluated Ej utvärderad I denna kategori hamnar alla arter från början. När de utvärderats flyttas de till någon annan kategori. De flesta av världens arter är ännu ej utvärderade.
Status none DD.svg DD Data Deficient Kunskapsbrist Det går inte att göra någon bedömning av en arts status eftersom tillräcklig kunskap om den saknas.
Status iucn3.1 LC.svg LC Least Concern Livskraftig En art är livskraftig när den har bedömts enligt kriterierna och inte är nära hotad, sårbar, starkt hotad eller akut hotad.
Status iucn3.1 NT.svg NT Near Threatened Nära hotad En art är nära hotad när den har bedömts enligt kriterierna och funnits vara nära sårbar, starkt eller akut hotad eller kan komma att bli det i en nära framtid.
Status iucn3.1 VU.svg VU Vulnerable Sårbar En art är sårbar när den bedöms ha hög risk att dö ut i naturen. För kriterierna i denna kategori se IUCN
Status iucn3.1 EN.svg EN Endangered Starkt hotad En art är starkt hotad när den bedöms ha mycket hög risk att dö ut i naturen. För kriterierna i denna kategori se IUCN
Status iucn3.1 CR.svg CR Critically Endangered Akut hotad En art är akut hotad när den bedöms ha extremt hög risk att dö ut i naturen. För kriterierna i denna kategori se IUCN
Status iucn3.1 EW.svg EW Extinct in the Wild Utdöd i naturen En art är utdöd i naturen när den bara finns i odling, i fångenskap eller i en naturaliserad population som inte är i närheten av dess ursprungliga utbredningsområde.
Status iucn3.1 EX.svg EX Extinct Utdöd En art är utdöd när det inte finns några tvivel om att den sista individen har dött.

Se även

Referenser